NOAK – novi oralni antikoagulansi

# Nova klasa antikoagulantnih lijekova.

Što je NOAK i kome se preporuča?Učlani se!

Novi oralni antikoagulanti (engl. NOAC) nova su klasa antikoagulantnih lijekova. Mogu se koristiti u prevenciji moždanog udara za osobe s nevalvularnom fibrilacijom atrija.

Dakle, NOAK se ne smije uzimati za prevenciju ukoliko imate mehanički srčani zalistak ili tešku srčanu grešku mitralnog zalistka (mitralna stenoza). Također se mogu koristiti u liječenju venske trombembolije ili plućne embolije, a to je slučaj kada se krvni ugrušak stvara u veni ili u plućima. Nevalvularna fibrilacija atrija prisutna je kod većina ljudi te NOAK može pomoći u sprječavanju stvaranja ugrušaka te pružiti zaštitu i značajno smanjiti rizik od moždanog udara.

Svakako pitajte svog liječnika može li Vam u svrhu prevencije moždanog udara propisati NOAK ili imate neku kontraindikaciju za takvu vrstu terapije.

Koji sve NOAK-i postoje na hrvatskom tržištu?

Nekoliko farmaceutskih tvrtki sudjelovalo je u razvoju NOAK-a. U Hrvatskoj su trenutno dostupni dabigatran, rivaroksaban, apiksaban i edoksaban. Sva četiri lijeka imaju indikaciju u smanjenju rizika i prevenciji moždanog udara kod ljudi s nevalvularnom AF. Edoxaban je svoje europsko odobrenje za promet dobio u lipnju 2015. godine, iako se trenutno propisuje vrlo malo.

Vrste NOAK-a

Vrste NOAK-a:

  • dabigatran (Pradaxa)
  • apiksaban (Eliquis)
  • rivaroksaban (Xarelto)
  • edoksaban (Roteas)

NOAK prekida dio složenog sustava koji sudjeluje u procesu zgrušavanja krvi. To uzrokuje da zgrušavanje krvi traje dulje i smanjuje rizik od moždanog udara povezanog s fibrilacijom atrija. Pokazalo se da su svi NOAK-i učinkoviti u sprječavanju moždanih udara i da imaju manji rizik krvarenja a pogotovo ozbiljnih krvarenja od varfarina.

Glavna razlika između NOAK i varfarina je u tome što NOAK nema interakciju s hranom ili s drugim lijekovima.

To znači da se može propisati zadana doza NOAK-a i liječnik će znati da je pacijent zaštićen od moždanog udara sve dok se lijek uzima. To je slično načinu na koji se propisuje većina drugih lijekova. Praktično, to znači da pacijent ne treba raditi krvne pretrage kako bi provjerio djeluje li terapija ili ne.

Znači li to da bi svi s fibrilacijom atrija koji uzimaju varfarin trebali preći na NOAK?

Po smjernicama europskog kardiološkog društva NOAK je antikoagulans prvog izbora u prevenciji moždanog udara kod pacijenata s nevalvularnom fibrilacijom atrija.

Varfarin je također učinkovit u sprječavanju moždanih udara, ukoliko je najmanje 70% vremena u terapijskoj širini. Terapijsku širinu određujem analizom krvi tj. INR-a.

Tablični prikaz NOAK-a i njihovih doza na hrvatskom tržištu, te kriterija za uzimanje manje doze lijeka. Indikacija – prevencija moždanog udara u fibrilaciji atrija:

  DABIGATRAN (PRADAXA) APIKSABAN
(ELIQUIS)
RIVAROKSABAN (XARELTO) EDOKSABAN
(ROTEAS)
Standardna doza 2x150 mg 2x5 mg 20 mg 60 mg
Niža doza 2x110 mg 2x2.5 mg 15 mg 30 mg
Kriteriji za snižavanje doze • Godine >80
• Isoptin u terapiji
• Povišeni rizik krvarenja    
CrCl 15 - 49 mL/min
(klirens kreatinina - procjena bubrežne funkcije)

2 od 3 kriterija
• Godine >80
• TT <60 kg, ili
• Serumski kreatinin (133 mmol/L)

Nešto od navedenog
• CrCl1 5-50 mL/min
• TT <60 kg
• Uzimanje dronedarona, ciklosporine, eritromcina ili ketokonazola
Koje su potencijalne nuspojave?

Kao i kod svih antikoagulansa, ozbiljna komplikacija koja se može dogoditi je veliko krvarenja. Mogućnost  ozbiljnog krvarenja prilikom uzimanja NOAK-a uglavnom je manja nego uzimate varfarin (Martefarin). Jedini NOAK koji ima protulijek je dabigatran (Pradaxa) a dostupan je isključivo u bolničkim ustanovama.

Liječenje krvarenja ovisit će o tome odakle krvarite i o opsegu krvarenja. Neka krvarenja nisu značajna, posebno ako primijetite pojavu modrice na koži. No svako krvarenje i manje i veće znak je da se morate javiti svom liječniku.

U slučaju značajnog krvarenja u bolnici će se primijeniti protulijek ukoliko u terapiji uzimate Pradaxu. Ostali NOAK-i za sada nemaju protulijek no sam učinak NOAK-a brzo nestaje i to 12-24 sata nakon uzimanja zadnje doze.

Ako uzimate antikoagulantni lijek i ako zadobijete ozljedu glave, poput pada ili udara glavom, ili doživite udarac u glavu, potražite liječničku pomoć bez odgađanja kako biste isključili unutarnje krvarenje koje možda neće biti odmah očito.

Što se događa ako zaboravite uzeti dozu?

Bitno je da se NOAK uzima svaki dan. Ukoliko propustite dozu nećete biti adekvatno zaštićeni. Ako ste zaboravili dozu, a manje je od polovine vremena do sljedeće planirane doze lijeka, uzmite lijek i nastavite kao i obično. Ako nije, uzmite sljedeću dozu u zakazano vrijeme. Važno je ne uzimati dvostruku dozu lijeka, jer bi to moglo povećati rizik od krvarenja.

Postoje li ljudi kojima NOAK-i nisu prikladni?

Ako osoba ima visok rizik od krvarenja, tada se možda neće preporučiti oralna antikoagulantna terapija, uključujući NOAK i varfarin. NOAK se ne preporučuje ukoliko imate mehanički srčani zalistak ili ako imate težu bolest mitralnog zalistka (mitralnu stenozu). Ako imate značajnije  oštećenje bubrega, vjerojatno nećete moći uzimati NOAK zbog povećanog rizika od krvarenja. Liječnik će vam moći savjetovati koja je najbolja opcija za Vas.

Postoje li zapreke propisivanju NOAK-a?

Glavna je prepreka da su NOAK-i skuplji od varfarina, čak i kad se uzmu u obzir česta ispitivanja krvi povezana s varfarinom. U Hrvatskoj su NOAK-i na B listi HZZO (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje). To znači da pacijent i kada ima indikaciju prema smjernicama HZZO mora participirati u plaćanju lijeka 50% njegove cijene.

Osim toga HZZO propisuje indikacijske kriterije a ukoliko ih ne ispunjavate morate platiti punu cijenu lijeku.