Vizija, misija i ciljevi

# Aktivan život sa zdravim srcem!

Razvijamo Vašu kulturu održavanja zdravog krvožilnog sustava, potičemo Vas na redovite kardiološke preglede, na unapređivanje i zaštitu zdravlja osoba sa srčanim aritmijama kao i drugim srčano-žilnim i cerebralnim bolestima i pružamo savjetodavnu potporu te tako promičemo njihov što kvalitetniji život.

Aktivan život sa zdravim srcem!

Misija

Razvijati kulturu održavanja zdravog krvožilnog sustava, poticati redovite kardiološke preglede, unapređivati i štititi zdravlje osoba sa srčanim aritmijama kao i drugim srčano-žilnim i cerebralnim bolestima i pružati im savjetodavnu potporu te tako promicati uvjete za njihov što kvalitetniji život.

Ciljevi
 • Promicanje i unapređenje spoznaja o bolestima srca i krvnih žila;
 • Edukacija šire javnosti kao i liječnika primarne zdravstvene zaštite o potrebi što ranijeg prepoznavanja simptoma bolesti srca;
 • Suradnja s odgovarajućim državnim i lokalnim tijelima glede unapređenja zdravstvene zaštite srčanih bolesnika;
 • Suradnja s nadležnim državnim tijelima, lokalnom upravom i samoupravom, sa stručnim službama, fondovima, tvrtkama, ustanovama i ostalim udrugama.
 • Izrada, priprema i provođenje projekata vezanih uz srčane aritmije i druge krvno žilne bolesti
 • Organiziranje tribina, stručnih predavanja, seminara, konferencija i ostalih oblika edukacije i informiranja o rizicima bolesti srca i krvožilnog sustava te o prevladavanju posljedica bolesti srca i krvožilnog sustava;
 • Organiziranje manifestacija povodom obilježavanja Svjetskog dana srca, Tjedna kretanja i sličnih događaja,
 • Osnivanje podružnica Udruge u drugim gradovima i općinama RH;
 • Strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova;
 • Suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama, pravnim i fizičkim osobama koje podupiru rad Udruge;
 • Izrada web stranice, izdavanje knjiga, časopisa i drugih tiskovina iz područja svoje djelatnosti, audio-video i multimedijskih materijala, digitalnih sadržaja i aplikacija.
 • Obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja Udruge utvrđenih Statutom sukladno zakonu.