NTproBNP

# Najvažniji parametar dijagnostike srčanog zatajivanja.

Najvažniji osnovni parametar u modernoj dijagnostici srčanog zatajivanja je mali kemijski spoj, peptid, koji nastaje prilikom srčanog naprezanja i luči se u krv gdje se može laboratorijski uzorkovati.

Njegovo ime je BNP ili NTproBNP. Riječ je o vrlo osjetljivom parametru. Ključan je radi njegove vrlo visoke osjetljivosti, tj. ako je normalan možemo biti vrlo  sigurni da nije riječ o popuštanju srca već da uzroke simptoma bolesnika treba tražiti u drugim bolestima.

Picture4.png.webp

Izvor: Applied Microbiology and Biotechnology