ICD - sustav, terapija i provjera

# Informacije i impulsi za srce.

Sustav ICD-aUčlani se!

Sustav implantabilnog defibrilatora sastoji se od:

  • Generatora impulsa koji kontinuirano nadzire srce i automatski primjenjuje terapije kako bi korigirao brze otkucaje srca i
  • Tankih elektroda, koje su mekane izolirane žice. Elektrode provode električne impulse iz defibrilatora u Vaše srce i prenose informacije o prirodnoj aktivnosti srca nazad u srčani uređaj.

Današnji implantabilni defibrilatori su vrlo mali uređaji, otprilike veličine kutije šibica. Rade kao maleno računalo. Tijekom dana prikupljaju podatke s elektroda o ritmu srca. Posebice ispituju je li ritam prebrz ili prespor, te kuca li srce pravilno ili nepravilno. Ritam različit od normalnog, pohranjuje se u obliku EKG-a (elektrokardiograma). Ti podaci sadrže vrijedne informacije za Vašeg liječnika. Mogu se pročitati pomoću uređaja za programiranje, čime se omogućuje liječniku da napravi programske prilagodbe na ICD-u ukoliko je to potrebno.

Baterija ICD-a

Energija potrebna kako bi ICD radio dolazi iz posebne baterije. Baterija ICD uređaja
ima vijek trajanja od šest do devet godina. Stvarni vijek trajanja ovisi o vrsti i frekvenciji impulsa koje je isporučio. ICD  je dizajniran kako bi registrirao pravovremeno iscrpljivanje baterije. Kako je baterija nerazdvojiv dio ICD-a, cijeli uređaj se mora zamijeniti putem operacije.

U tom slučaju liječnik radi rez preko starog ožiljka i vadi stari uređaj. Elektrode se sigurno pričvršćuju i, nakon što su provjerene, novi uređaj se spaja, testira i umeće u postojeći džep ispod kože. Elektrode se moraju zamijeniti samo u izvanrednim slučajevima.

Terapija ICD-om

ICD ne samo da nadzire poremećaje u ritmu, već́ i intervenira u takvim slučajevima.

Kako bi se spriječio razvoj aritmija na što je blaži način moguće, ICD prvo emitira male, odmjerene impulse stimulacije u srce. Ovi impulsi ne uzrokuju bol te ih mnogi pacijenti niti ne zamjećuju.  Ukoliko se tahikardija ne može zaustaviti ponovljenim stimulacijama, ICD emitira jedan intenzivan impuls struje, tzv. električni šok. Ovo je, međutim iznimka od pravila. Ovaj električni šok  je sinkroniziran sa srčanim ritmom što je više moguće i tada se naziva kardioverzijom.

Ukoliko se električni šok ne može sinkronizirati sa srčanim ritmom, primjerice tijekom ventrikularne fibrilacije, naziva se defibrilacijom.

Šok koji se isporučuje prilikom kardioverzije ili defibrilacije pruža pouzdanu zaštitu od srčanog zastoja.

ICD se također aktivira i kada je srčani ritam prespor (bradikardija),
u kojem slučaju djeluje kao normalni elektrostimulator srca (pacemaker).

Zahvaljujući kontinuiranom razvoju, različiti ICD sustavi su sada dostupni za široki raspon različitih zahtjeva. Vaš liječnik Vam može više reći o različitim sustavima.

Dnevna samo provjera ICD-a

Dnevna samo provjera koju provodi ICD jamči dodatnu sigurnost. Svaku večer ICD provjerava svoju sposobnost funkcioniranja bez da Vi to zamijetite. Ukoliko ICD tijekom ove provjere pronađe neispravnost, neki uređaji emitiraju zvukovno upozorenje u određeno vrijeme.

Ovo vrijeme za upozorenje se može programirati prema Vašoj želji. Pitajte Vašeg liječnika da preporuči vrijeme u koje bi se ovo upozorenje moglo programirati.

Ukoliko imate bežični ICD , možete imati u  Vašem domu i nadzorni uređaj za pacijenta (najvjerojatnije pored Vašeg kreveta) koji će uvijek biti uključen. U slučaju upozorenja koje je uzrokovano gore navedenom nepravilnošću, ICD će odmah poslati upozorenje na nadzorni uređaj kada ste unutar 3 metra od nadzornog uređaja, koji će onda prenijeti upozorenje na mrežu za daljinsko praćenje. Nekoliko minuta kasnije cjeloviti prijenos će biti vidljiv na web-stranici Vaše klinike za srce.

Ukoliko Vaš ICD nije bežični, stanje upozorenja će se prenijeti na Vašu kliniku prvi sljedeći puta kada ćete obaviti ručni prijenos. Ručni prijenos se također može provesti ukoliko imate bežični ICD.