O nama

# Potpora osobama s aritmijama i zdravim načinima života.

Hrvatska udruga za aritmije „Ritam Srca“ neprofitna je nevladina organizacija sa sjedištem u Zagrebu i prva koja se kod nas posvećuje osobama koje boluju od srčanih aritmija. Želimo djelovati na podizanju osviještenosti javnosti o srčano žilnim bolestima, posebice o srčanim aritmijama.

Fibrilacija atrija (FA) najraširenija je postojana aritmija u populaciji kojom je u svijetu obuhvaćeno 2 posto ljudi mlađih od 65 godina i 9 posto ljudi starijih od 65 godina, odnosno oko 250.000 osoba u Hrvatskoj. Arterijska hipertenzija i debljina značajni su čimbenici koji pogoduju nastanku FA. Vrlo često je FA „tiha“, tj. pacijent ju neće zamijetiti, no to ne umanjuje rizik ishemijskog moždanog udara (MU). Neprepoznavanje FA  izrazito podiže rizik nastanka ishemijskog MU. Glavnina pacijenata zahtijeva antikoagulantu terapiju pa ih je vrlo važno educirati o nužnosti uzimanja terapije i mogućim nuspojavama. Želimo aktivno promicati zdravlje, educirati ljude o prevenciji, te o nužnosti redovite samopalpacije pulsa, mjerenja arterijskog tlaka, te redovitog uzimanja terapije.

Svjetske smjernice sve više ističu kako pacijenti trebaju biti ishodište svih aktivnosti, te zahtijevaju holistički pristup liječenju. Takav način je jedino moguć ukoliko pacijente educiramo na odgovarajući način. Osnaživanje pacijenata poruka je i Svjetske zdravstvene organizacije. Shvatili smo značaj ovih međunarodnih preporuka kao i potrebu da u Hrvatskoj započnemo akcije ranog prepoznavanja navedenih bolesti srca putem naše Udruge pacijenata, kao i potrebu da započnemo aktivno podupirati osobe s aritmijama te ih uz ostalo navoditi prema zdravim načinima života.