Dijagnostika zatajivanja srca

# Šest najčešćih pretraga.

S kojom dijagnostičkom metodom se želite upoznati?
EKG / Početna dijagnostička metoda.
ekg1.webp
RTG srca i pluća / Široko dostupna pretraga.
rtg.webp
NTproBNP / Najvažniji parametar dijagnostike srčanog zatajivanja.
NT-BNP.webp
Ultrazvuk srca (UZV srca) / Objektivizacija stanja.
uzv-srca.webp
Koronarografija / Prikaz koronarne arterije.
angiografija.webp
Magnetska rezonanca / Jako dobar prikaz srčanog mišića.
mri.webp