Implantabilni srčani monitor (ILR)

# Pamti za srce važne događaje.

Višegodišnje snimanje rada srcaUčlani se!

Ako imate simptome koji se ne događaju često, liječnik Vam može predložiti umetanje monitora - snimača srčanih događaja ili engl. loop recordera. Uređaj bilježi srčanu aktivnost tijekom duljeg razdoblja ili kad god se pojave simptomi. Uređaj ovisno o načinu kako je programiran sam pamti bitne događaje i pohranjuje ih u svoju memoriju, ali i Vi možete aktivirati uređaj i „narediti“ mu da zapamti. To osoba obično napravi ukoliko osjeti neku tegobu. Liječnik na pregledu analizira memoriju uređaja kao i epizode koje je osoba označila kao bitne.

ILR se ugrađuje ispod kože na prsima u manjem kirurškom zahvatu izvedenom pod lokalnom anestezijom. ILR može kontinuirano pratiti Vaše otkucaje srca do tri godine i pomoći Vam da otkrijete što može uzrokovati Vaše simptome - poput vrtoglavice ili gubitka svijesti.

To je osobito korisno za ljude koji imaju simptome koji nisu prepoznati putem standardnog EKG-a ili Holterovog monitora.