Ultrazvuk srca (UZV srca)

# Objektivizacija stanja.

Pravu objektivizaciju stanja donosi nam ultrazvuk srca, pravim imenom ehokardiografija. UZV nam omogućuje da srčano popuštanje kod bolesnika smjestimo u ispravnu skupinu prema trenutnim smjernicama za liječenje.

Puno će nam reći i o stadiju bolesti, proširenosti srčanih šupljina pa time i sklonosti aritmijama, mogućoj prisutnosti visokog tlaka u plućnim krvnim žilama koji dolazi od nemogućnosti srca da dovoljno dobro odvodi tekućinu iz pluća, kao i funkciji srčanih zalistaka čija loša funkcija može biti posljedica, ali povremeno i uzrok srčanog popuštanja.
   
Ultrazvučno prikazani izgled i debljina srčanog mišića kao i samih šupljina mogu nas usmjeriti u daljnjem traženju uzroka srčanog popuštanja, bilo da je riječ o aterosklerotskoj bolesti krvnih žila srca, nasljednoj podlozi zatajivanja ili zatajivanju uslijed neke druge bolesti.
   
Jedan od bitnih podataka koji se dobivaju ehokardiografijom je ejekcijska frakcija (EF), koja predstavlja postotak krvi koji srce izbaci u svakom ciklusu iz lijeve klijetke. Ona predstavlja najrašireniji parametar praćenja funkcije srca. Normala je iznad 50%, a može ići i do 75 i 80%, ali nikada nije 100% jer uvijek dio krvi ostaje u srcu da šupljina ne bi kolabirala. Blago smanjenje je između 40 i 50%, umjereno između 30 i 40%, a teško ispod 30%. Srčano zatajivanje može biti prisutno i uz normalnu EF.
   
Na osnovu EF djelimo i tipove srčanog zatajivanja prema kojima određujemo terapiju:

HFpEF (Heart failure with preserved ejection fraction) - zatajivanje srca u kojem je EF preko 50%, te srce naizgled stišće zadovoljavajuće, a ipak su prisutni znakovi i simptomi srčanog zatajivanja, najšeće iz razloga što je poremećena rastezljivost mišića. Sindrom koji je prisutniji u starijih osoba i osoba ženskog spola.

HFrEF (Heart failure with reduced ejection fraction) - zatajivanje srca u kojem je EF ispod 40%, te srce izbacuje značajno manji postotak krvi koja se nalazi u lijevoj klijetci nego što je to normalno.

HFmrEF (Heart Failure with mid-range Ejection Fraction) - zatajivanje srca u kojem se EF nalazi u rasponu između 40 i 50%, te ne ulazi u kriterije niti za HFrEF, niti za HFpEF.

Primjer 1. Bolesnik sa početnim HFpEF, ultrazvučno srce izgleda gotovo normalno.

Primjer 2. Bolesnik s proširenom klijetkom oslabljene funkcije – HFrEF

Primjer 3. Bolesnik zadebljanim srčanim mišićem uslijed nakupljanja amiloida