Najava Javne tribine o aritmijama

# O aritmijama govorimo jednostavno.