Politika privatnosti

#

Zalažemo se za Vaša prava privatnosti

Hrvatska udruga za aritmije ''Ritam srca'' zalaže se za Vaša prava privatnosti u online svijetu te je posvećena transparentnosti o tehnologijama koje koristi. Sigurnost Vaših Osobnih podataka iznimno nam je važna, stoga smo postavili odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke te tehničke i organizacije mjere kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo.

VODITELJ OBRADE

Hrvatska udruga za aritmije ''Ritam srca'' sa sjedištem u Zagrebu, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 12, upisano u registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem (MBS): 21014118, OIB: 67312258528 (dalje: ''Udruga'' ili ''mi'' ili ''nas'') Vas ovime obavještava u skladu s člankom. 12, 13. i 14. Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) (dalje: ''Uredba'') o podacima tko je voditelj obrade (odgovorna osoba za obradu osobnih podataka), tko su primatelji podataka (osobe kojima se sukladno ugovoru i zakonskim odredbama prosljeđuju podaci), koje osobne podatke obrađujemo, u koje svrhe i koliko dugo podatke čuvamo.

Udruga djeluje kao voditelj obrade u smislu Uredbe te ova pravila privatnosti (dalje: ''Pravila'') daju uvid u naše postupke u vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka te navode uvjete korištenja naše internetske stranice.

KOLAČIĆI

Udruga koristi "kolačiće" ili ''cookies'' kako bi prikupila statističke podatke o posjetiteljima i zabilježila informacije o Vašim preferencijama dok koristite ovu web-stranicu. Svrha našeg korištenja kolačića je poboljšati uporabu naše web-stranice za Vas kao posjetitelja.

Kako bi se osigurao ispravan rad naše web stranice, ponekad na Vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Isto čini i većina velikih web mjesta.

Što su ''kolačići''?

Kolačić je mala tekstna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenom web-mjestu. S pomoću kolačića web-mjesto pamti Vaše radnje i željene postavke (poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-mjesto odnosno pri pregledavanju njegovih različitih stranica.

Koristimo sljedeće vrste kolačića:

 • Apsolutno neophodni / Tehnički
  Ovi su ''kolačići'' neophodni za rad naše stranice. Oni također uključuju kolačiće koji nam omogućavaju zapamtiti vaše prethodne radnje unutar iste sesije pregledavanja i osigurati naše stranice.
 • Analitički / Izvedbeni
  Ove ''kolačiće'' koristimo mi ili pružatelji usluga treće strane za analizu kako se stranice koriste i kako rade. Na primjer, ovi ''kolačići'' prate koje su stranice najposjećenije i s kojih lokacija dolaze naši posjetitelji.
 • Funkcionalni
  Ovi kolačići omogućavaju nam upravljanje stranicama u skladu s Vašim izborima. Ovi kolačići dopuštaju nam ''zapamtiti'' Vas između posjeta. Na primjer, zapamtiti će kako ste prilagodili stranice i usluge, primjerice podešavanjem veličine teksta, fontova, jezika i drugih dijelova mrežnih stranica koje se mogu mijenjati te Vam pružiti iste prilagodbe tijekom budućih posjeta.

Možete odbiti prihvatiti ''kolačiće preglednika'' aktivacijom odgovarajuće postavke na vašem pregledniku. Međutim, ako odaberete ovu postavku, možda nećete moći pristupiti određenim dijelovima stranica. Ako niste prilagodili postavke preglednika tako da odbija kolačiće, naš sustav će izdati kolačiće kad usmjerite svoj preglednik na naše stranice.

Podaci koje prikupe stranice i/ili putem kolačića koji se mogu postaviti na vaše računalo neće se čuvati dulje nego je potrebno za ispunjenje svrhe navedene iznad.

Kako se kontroliraju kolačići?

Kolačiće možete kontrolirati i/ili izbrisati prema želji. Više informacija potražite na: aboutcookies.org.  Možete izbrisati sve kolačiće koji su već pohranjeni na računalu, a postavke većine preglednika omogućuju blokiranje pohrane kolačića. Ako blokirate kolačiće, možda ćete pri svakom posjetu web-mjestu morati ručno prilagođivati neke željene postavke, a određene usluge i funkcije možda neće biti dostupne.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo uključuju:

 • osnovne podatke, kao što su ime i prezime, podatke sadržane na identifikacijskom dokumentu;
 • kontakt podatke, poput adrese za slanje pošte, e-mail adrese i telefonskog broja/brojeva;
 • osobne podatke koje su nam dali članovi, a koji mogu uključivati i posebne kategorije podataka (poput rasnog ili etničkog podrijetla, političkog mišljenja, vjerskih ili filozofskih uvjerenja ili članstva u sindikatu itd.);
 • podatke koje nam pruži osoba, a koji su vezani za sudjelovanje na našim sastancima i događanjima;
 • bilo koji drugi podatak koji nam bilo koja osoba pruži.
Kako prikupljamo osobne podatke

Osobne podatke prikupljamo tijekom primanja novih članova u Udrugu, sklapanja poslovnih suradnji, kroz korištenje elektroničkih alata (uključujući i e-mail komunikaciju), kada nas osoba kontaktira, kada se prijavljuje na događanja u organizaciji Udruge ili zatraži informacije od nas ili iz javno dostupnih izvora kako bismo ažurirali podatke koje već posjedujemo, ili na koji drugi način.

DRUŠTVENE MREŽE

Udruga također ima pristup osobnim podacima svojih kontakata sa društvenih mreža, a koji su objavljeni (poput imena i prezimena, oznake ''sviđa mi se'', komentara, zahtjeva za povezivanjem, poruka, članstva u određenim grupama itd.) i koristi društvene mreže kako bi odgovorila na potencijalne upite osoba s kojim je povezana i kako bi informirala korisnike društvenih mreža o novostima u svom djelovanju.

SVRHE, PRAVNI TEMELJ OBRADE I MOGUĆE POSLJEDICE NEDAVANJA OSOBNIH PODATAKA

Kada dajete vaše Osobne podatke ograničit ćemo obradu Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila.

Pravni temelji obrade Vaših Osobnih podataka mogu biti:

(a)    privola (članak 6. stavak 1. točka a. Uredbe): ako zaprimi suglasnost ispitanika, Udruga će obrađivati Osobne podatke ispitanika samo u mjeri dane privole;

(b)    ugovorne obveze (članak 6. stavak 1. točka b. Uredbe): Osobni podaci ispitanika će biti obrađivani za potrebe upravljanja i ispunjenja ugovora s određenim ispitanikom;

(c)    zakonske obveze (članak 6. stavak 1. točka c. Uredbe): Udruga može biti zakonom ili regulatornim propisima obvezani obrađivati Osobne podatke ispitanika;

(d)    ključni interesi (članak 6. stavak 1. točka d. Uredbe): Udruga može obrađivati Osobne podatke ispitanika ako je obrada nužna da bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e)    legitimni interes (članak 6. stavak 1. točka f. Uredbe): Udruga može obrađivati Osobne podatke ispitanika na osnovi legitimnog interesa Udruge ili treće strane.

Davanje Osobnih podataka za gore navedene svrhe je dobrovoljno.

U slučaju da ste dali privolu za određenu svrhu u svakom slučaju možete povući svoju privolu te u tom slučaju nećemo više obrađivati Vaše Osobne podatke u navedenu svrhu.

PRIMATELJI

Vaše Osobne podatke dijelimo u onoj mjeri u kojoj je potrebno za redovno djelovanje Udruge i kako bi se postigle svrhe obrade Osobnih podataka.

Vaše Osobne podatke možemo dijeliti sa:

(a)    radnicima Udruge kojima Osobni podaci trebaju za ispunjavanje ugovornih i zakonskih obveza i valjanih interesa, vanjskim pružateljima usluga koje koristi Udruga (npr. pružateljima IT usluga i usluga knjigovodstva) i partnerima koji pružaju usluge obrade podataka ili koji inače obrađuju podatke (poput financijskim savjetnicima, profesionalnim savjetnicima i vanjskim pravnim savjetnicima) ili osobama o kojima su ispitanici obaviješteni prilikom prikupljanja Osobnih podataka. Popis svih pružatelja usluga i partnera kojima se trenutno objavljuju Osobni podaci ili koji trenutno obrađuju Osobne podatke u ime Voditelja obrade dostupan je na zahtjev ispitanika. Svi primatelji su obvezni odnositi se prema Osobnim podacima ispitanika kao povjerljivima i obrađivati ih samo unutar okvira pružanja usluga;

(b)    bilo kojem nadležnom tijelu, poput poreznih, mirovinskih i radnih tijela, nadzornih ili sigurnosnih tijela, ili javnih tijela, suda ili trećih strana (npr. porezne uprave, itd.), kad je objava potrebna (i) sukladno zakonu ili odredbi drugog primjenjivog propisa, (ii) radi ispunjenja, zaštite ili obrane zakonskih prava ispitanika, ili (iii) radi zaštite važnih interesa ispitanika ili važnih interesa drugih osoba;

(c)    bilo kojoj drugoj osobi uz privolu Ispitanika, ako je potrebno.

MEĐUNARODNI PRIJENOS PODATAKA

Udruga ne prenosi osobne podatke izvan Europskog gospodarskog prostora. U slučaju mogućeg prijenosa osobnih podataka izvan Europskog gospodarskog prostora, poduzet ćemo potrebne mjere kako bi zaštitili osobne podatke i osigurali da treća osoba kojoj se osobni podaci otkrivaju pruži jednaku razinu zaštite osobnih podataka, kao što je ona u Republici Hrvatskoj.

ZADRŽAVANJE

Udruga će obrađivati vaše Osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha opisanih u ovim Pravilima ili dopušteno u skladu s važećim zakonima.

Nakon isteka odgovarajućeg roka čuvanja uništit ćemo osobne podatke ili ih anonimizirati ako za to postoji potreba te ako su ispunjene odgovarajuće pretpostavke.


VAŠA PRAVA

(a)    Pravo na transparentnost

Odnosi se na informacije koje Vam kao voditelji obrade moramo dati, uključujući (i) informacije o pravu na traženje ispravka ili brisanja, (ii) o pravu na pritužbu nadzornom tijelu i (iii) o posrednom izvoru iz kojeg voditelj obrade prikuplja Osobne podatke.

(b)    Pravo na pristup osobnim podacima

Odnosi se na Vaše pravo da dobijete potvrdu obrađujemo li Vaše Osobne podatke te ako se Vaši Osobni podaci obrađuju, pristup Osobnim podacima i informacijama poput (i) svrhe obrade; (ii) kategorije Osobnih podataka; (iii) primateljima podataka; (iv) predviđenim razdobljima čuvanja te ostalim informacijama predviđenim Uredbom.

(c)    Pravo na ispravak

Odnosi se na Vaše pravo da bez nepotrebnog odgađanja od nas (i) ishodite ispravak netočnih Osobnih podataka i (ii) davanjem dodatne izjave dopunite nepotpune Osobne podatke.

(d)    Pravo na zaborav

Odnosi se na Vaše pravo da on nas zahtijevate brisanje svojih Osobnih podataka ako:

 1. oni nisu više nužni za svrhu radi koje su prikupljeni;
 2. povučete privolu, a obrada se vrši na osnovi Vaše privole;
 3. uložite prigovor na obradu, a Udruga kao voditelj obrade nije dokazala da postoji njegov jači legitimni interes za obradu;
 4. u drugim slučajevima propisanim Uredbom (npr. ako dođe do nezakonite obrade ili se podaci moraju brisati radi poštivanja pravnih obveza).

(e)    Pravo na ograničenje obrade Osobnih podataka koje postoji ako:

 1. osporavate točnost prikupljenih podataka,
 2. je obrada nezakonita;
 3. Udruga kao voditelj obrade ne treba podatke;
 4. ste uložili prigovor na obradu.

(f)    Pravo na prenosivost Osobnih podataka

Odnosi se na Vaše pravo Osobne podatke koje je ste dali Udruzi dobijete u strukturiranom strojno čitljivom obliku (USB, CD, E-mail) sa svrhom prenošenja drugom voditelju obrade, ako se obrada Osobnih podataka (i) temelji na privoli i (ii) ako se provodi automatiziranim putem.

(g)    Pravo na prigovor na obradu

Pravo na prigovor na obradu Osobnih podataka postoji ako se podaci obrađuju na osnovi javnog interesa ili legitimnog interesa.

TEHNIČKE MJERE

Poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, koje kontinuirano unapređujemo, kako bismo zaštitili osobne podatke od gubitka, zloupotrebe ili neovlaštenog pristupa. Međutim, također je jako važno da vodite brigu o općenitoj sigurnosti Vaših elektroničkih uređaja.

PROMJENE  

Zadržavamo pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo Vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila ako bilo koje izmjene ili ažuriranja budu izvršena.

KONTAKT INFORMACIJE

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi s ovim Pravilima naše web stranice, možete nas kontaktirati putem naše e-mail adrese info(at)ritamsrca.hr.